رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور :
تاریخ: ۱۶:۱۹ :: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
عدالت مالیاتی و وصول مالیات منصفانه با همراهی مردم امکان‌پذیر است

تفهیم نیوز:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توفیق در وصول مالیات منصفانه و ایجاد عدالت مالیاتی با همراهی مردم امکان پذیر است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه ستاد فرهنگ‏سازی مالیاتی این سازمان عنوان کرد: توفیق ما در وصول مالیات منصفانه و بدون […]

تفهیم نیوز:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توفیق در وصول مالیات منصفانه و ایجاد عدالت مالیاتی با همراهی مردم امکان پذیر است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه ستاد فرهنگ‏سازی مالیاتی این سازمان عنوان کرد: توفیق ما در وصول مالیات منصفانه و بدون تبعیض و همچنین ایجاد عدالت مالیاتی، با همدلی و همراهی همه آحاد مردم جامعه امکان پذیر است و برای این هدف باید تا حد امکان مردم را با نظام مالیاتی همراه ساخت.

دکتر منظور در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان، مدیرکل و مدیران گروه ‏های دفتر روابط عمومی و فرهنگ‏سازی مالیاتی، کارشناسان رسانه ای و مشاورین این حوزه برگزار گردید ضمن تبیین آثار و دستاوردهای سازنده مالیات در رشد و آبادانی کشور اظهار داشت: تا جامعه، مطالبه جدی درخصوص رفع برخی مشکلات و موانع پیش روی وصول مالیات مثل فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی غیرهدفمند و …  نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی هم در وصول مالیات موفقیت مطلوب نخواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این موضوع که در وضعیت اقتصادی جاری کشور، چه مسایلی در اولویت است و چگونه بین این مساله ها اولویت گذاری کرده و بر اساس این اولویت ها تولید محتوا انجام دهیم و بر اساس آنها به هدف گذاری هایی که به نفع مردم و آینده فرزندان مان هست برسیم، از اهداف راهبردی و اساسی ما در سازمان امور مالیاتی کشور است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس، اکنون هدف اصلی ما پرداختن به موضوع پیشگیری از فرار مالیاتی بعنوان یکی از نقاط کلیدی اقتصاد کشور است که اگر به این مساله به درستی عمل شود و در این زمینه فرهنگ‏سازی و اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد، می توان این مساله را به یک مطالبه عمومی جامعه تبدیل نموده و به آن هدف نهایی که کمک به بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی جامعه است، دست یافت.

در ابتدای این نشست دکتر بهنام سرخیل، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‏سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت موجود، ضمن ارایه گزارش فعالیت ‏ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ‏سازی مالیاتی اظهار داشت: با برنامه ریزی های کارشناسی در تلاش هستیم، حلقه ارتباط بین رسانه ها، مردم و سازمان را کوتاه کنیم و با جریان سازی فرهنگی به هنگام و ایجاد روایت اول، در اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مردم شریف کشورمان، پیشقدم باشیم.

پاسخی بگذارید