تاریخ: ۱۴:۵۰ :: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

تفهیم نیوز:سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: پروتکل هاي بهداشتي رعايت نشود ناگزير به بازگشت محدوديت ها خواهيم بود. رضا جعفرزاده اظهارداشت: كليه شركت هاي هواپيمايي، فرودگاهها، شركت هايي كه خدمات زميني، بار، مسافر و خدمات ويژه ارائه مي دهند، خلبانان و كادر پروازي، خدمات پرواز، واحد كنترل پرواز(ATS)، مسئولان پايگاه بهداشت مرزي فرودگاه، كاركنان خدمات […]

تفهیم نیوز:سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: پروتکل هاي بهداشتي رعايت نشود ناگزير به بازگشت محدوديت ها خواهيم بود.
رضا جعفرزاده اظهارداشت: كليه شركت هاي هواپيمايي، فرودگاهها، شركت هايي كه خدمات زميني، بار، مسافر و خدمات ويژه ارائه مي دهند، خلبانان و كادر پروازي، خدمات پرواز، واحد كنترل پرواز(ATS)، مسئولان پايگاه بهداشت مرزي فرودگاه، كاركنان خدمات مسافر، تعمير و نگهداري هواپيما، موظف به رعايت شيوه نامه كد ۱۹۰۰ سازمان هواپيمايي كشوري هستند.

وي افزود: بازرسي هاي مستمر سازمان هواپيمايي كشوري از بخش هاي مختلف صورت مي گيرد و چنانچه كوتاهي در اين زمينه مشاهده شود به بخش مربوطه تذكر كتبي و در صورت تكرار طبق مقررات برخورد خواهد شد.

جعفرزاده ادامه داد: ايمني و سلامت پروازها اولويت سازمان هواپيمايي كشوري است و رعايت دستورالعمل ها الزامي است در غير اينصورت بازگشت به محدوديت ها در دستور كار قرار خواهد گرفت.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري تصريح كرد: طبق تعاريف اشاره شده در شيوه نامه مذكور بيمار مشكوكي كه يكي از علائمي چون تب بيش از ۳۸ درجه، سرفه هاي مكرر، نفس هاي غيرعادي و يا تنگي نفس، استفراغ مداوم و تشنج داشته باشند جهت حفظ سلامت ساير مسافران از پرواز آن جلوگيري خواهد شد.

وي با بيان اينكه فاصله گذاريهاي اجتماعي در محيط فرودگاهها و داشتن ماسك براي تمامي مسافران از محوري ترين اصول توصيه بهداشتي است به مسافران توصيه كرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و يا عدول از شيوه نامه سازمان مراتب را از طريق كارت نظر سنجي به اين سازمان اطلاع دهند همچنين روابط عمومي شركت ها و فرودگاهها ملزم به ارائه گزارش مداوم اقدامات پيشگيرانه صورت گرفته خود به سازمان هواپيمايي كشوري هستند.

پاسخی بگذارید