معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
تاریخ: ۱۵:۲۹ :: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

تفهیم نیوز:در راستای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان، زنجیره توانمند عرضه محصولات از مزرعه تا غرف ایجاد میشود با توجه به ظرفیت بالای شبکه و امکان عرضه بیشتر محصولات در غرف‌ و برنامه‌ریزی و آینـده محوری در شـبکه، بزودی شاهـد زنجیره توانمنـد عرضه محصولات از مزرعه تـا غرف در راستای حمایت از کشاورزان و […]

تفهیم نیوز:در راستای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان، زنجیره توانمند عرضه محصولات از مزرعه تا غرف ایجاد میشود

با توجه به ظرفیت بالای شبکه و امکان عرضه بیشتر محصولات در غرف‌ و برنامه‌ریزی و آینـده محوری در شـبکه، بزودی شاهـد زنجیره توانمنـد عرضه محصولات از مزرعه تـا غرف در راستای حمایت از کشاورزان و مصرف کنندگان و حذف واسطه‌ها خواهیم بود.
به گزارش پات دکتر حسین شیرزاد درباره میزان عرضه محصولات کشاورزی در غرف اظهار داشت: در برنامه پیشنهادی مصوب سال جاری عرضه مقدار ۱۴۰ هزار و ۲۲۰ تن محصولات کشاورزی پیش بینی شده و حجم عملیات نه ماهه به مقـدار ۱۱۱ هزار و ۶۱۱ تن صورت پذیرفته است.در این راستا استان کرمان با مقدار عرضه ۱۹ هزار و ۹۷۳ تن بیشترین و استان مرکزی با ۱۴۴تن کمترین میزان عرضه را داشته است.
وی در ادامه گفت: اسـتان‌های کرمان، زنجان، خراسان رضوی و بوشهر با عرضه بیش از۱۰هزارتن و در مجموع مقدار ۶۲ هزار و ۲۶۴ تن (۵۶ درصـد ) و مابقی اسـتان‌ها به مقدار ۴۹ هزار و ۳۴۶ تن( ۴۴ درصـد ) عرضه محصولات کشـاورزی در غرف را به خود اختصاص داده اند.
وی در خصوص برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها نیز افزود: از تعداد ۱۷۲ نمایشگاه پیش بینی شـده باحضور ۳۰ اسـتان ،تاکنون تعداد ۱۶۶نمایشـگاه ایجاد شده است .
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی: شرکت در نمایشگاه‌ها اثرات ملموســی در متحـول ســاختن بینش اقتصــادی، تولیــدی و شــناسایی محصولات و برقراری ارتباطـــات با تولیدکننـدگان و یا خریـداران وهمچنین عرضه محصولات تولیدی اسـتانها دارد و از نظر اقتصادی حضور و شـرکت تشـکل‌ها در نمایشگاه‌ها باعث رونق بخشیدن به سطح فعالیت‌ها و سودآوری تشکل‌ها خواهد شد.
وی افزود: در زمینه بهره برداری از غرف دائمی نیز ۸ اسـتان : شامل استان قزوین با تعداد ۲۸ غرفه، گیلان ۱۰ غرفه، ایلام غرفه۶ ، آذربایجان شـرقی ۵ غرفه، کرمـان ۵ غرفه، تهران ۴ غرفه، فـارس ۴ غرفه و سـمنان با ۲ غرفه فعالیت داشته اند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان گفت: در خصوص ساماندهی غرف دائمی نیز تعداد ۲۰ اسـتان دراین زمینه فعالیت داشته اند و ۱۷۸ غرفه دائم در سراسر کشور ساماندهی شده اند، استان‌های کردستان با ۵۲ غرفه، خوزستان ۲۱ غرفه ، استان‌های سمنان، هرمزگان نیز هرکدام ۱۷ غرفه و گیلان ۱۲ غرفه بیشترین ساماندهی غرف دائمی و ۱۵ استان کمتر از ده مورد سامانـدهی غرف را داشـته انـد.

پاسخی بگذارید