تاریخ: ۱۶:۱۰ :: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

تفهیم نیوز:نتایح ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی یک ساله ۱۳۹۸ واحدهای اجرایی(ادارات کل و شعب) سازمان تامین اجتماعی اعلام شد. مبنای این ارزیابی ۱۱ معیار(سنجه) و مبنای محاسبه و تخصیص امتیازات، آمارها و اطلاعات عملکردی اخذ شده از مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات و در برخی موارد ادارات کل تخصصی مربوطه در بازه زمانی فروردین […]

تفهیم نیوز:نتایح ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی یک ساله ۱۳۹۸ واحدهای اجرایی(ادارات کل و شعب) سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

مبنای این ارزیابی ۱۱ معیار(سنجه) و مبنای محاسبه و تخصیص امتیازات، آمارها و اطلاعات عملکردی اخذ شده از مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات و در برخی موارد ادارات کل تخصصی مربوطه در بازه زمانی فروردین لغایت اسفند سال ۱۳۹۸ است.

براساس نتایح ارزیابی ادارات کل تامین اجتماعی در سال گذشته، از مجموع ۱۲ اداره کل تیپ یک، ادارات کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران و استان اصفهان رتبه برتر را کسب کردند. از مجموع ۱۵ اداره کل تیپ دو، ادارات کل تامین اجتماعی استان های البرز و همدان و از بین ۶ اداره کل تیپ سه، اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان حائز رتبه برتر شدند.

خاطرنشان می سازد، شعب برتر تامین اجتماعی در ارزیابی، ارزشیابی و رتبه بندی یک ساله ۱۳۹۸ نیز مشخص شد. ادارات کل تامین اجتماعی استان های فارس، البرز، آذربایجان شرقی و اصفهان دارای بیشترین تعداد شعبه حائز رتبه هستند.

در استان فارس، شعب چهار شیراز، دوشیراز، خفر و خرامه برتر شدند و در استان البرز شعب دو کرج، سه کرج، نظرآباد و پنج کرج به عنوان شعب برتر انتخاب شدند. در استان اصفهان، شعب برتر، شعب راوند، ورزنه و بادرود معرفی شدند.

شعب مرند، اسکو و هادی شهر در اداره کل استان آذربایجان شرقی به عنوان شعب برتر معرفی شدند. در استان خوزستان، شعب برتر شعب یک شوشتر و دو دزفول هستند.

شعب بهارستان، فامنین، سه ارومیه، سه ساری، فهرج، خدابنده، طبس، بیست و چهار تهران به ترتیب در ادارات کل تامین اجتماعی شهرستان های استان های تهران، همدان، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان، زنجان، خراسان جنوبی و شرق تهران بزرگ به عنوان شعب برتر معرفی شدند.

پاسخی بگذارید